Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

När du besöker vår webbsida sparar vi information kring ditt surfbeteende på sajten. Nedan kan du läsa vilken information vi sparar, hur den behandlas, vad den används till, vem som har tillgång till den och vem du ska kontakta om du har frågor kring informationsinsamlingen.

IF PP sparar två typer av information:
- Cookie data (sparas automatiskt)
- Information som du själv anger

Cookies

Vad är en cookie?

Första gången du besöker en IF PP sida kommer du automatiskt att ladda ner en cookie. En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare (Firefox, Chrome, Safari, Edge, Internet Explorer, etc.). Den identifierar dig som en unik användare. Cookies gör det enklare att använda internet eftersom hemsidan kan använda cookien för att komma ihåg information om dina preferenser, t.ex. språkval etc. Du behöver helt enkelt inte starta om från början hela tiden.

Vad använder vi cookies till?

Cookies hjälper oss att få information om ditt besök. För att fastställa vem det är som besöker IF PP använder vi cookies för att skapa demografisk och användarrelaterad statistik. Vi sparar information om hur mycket tid du tillbringar på vår hemsida, vilka sidor du läser, om du har besökt oss tidigare, vilken webbläsare du använder och vilket operativsystemet är etc.

Hur länge lagras cookies?

De cookies som IF PP skickar till dig sparas olika länge. Datum för radering flyttas fram varje gång du besöker vår hemsida. Cookies raderas automatiskt när tidsfristen löper ut. Vill du manuellt radera cookies? Läs nedan.

Hur undviker jag att ladda ner cookies?

Om du inte vill ladda ner cookies så kan du blockera alla cookies, radera befintliga cookies eller få en varning innan en cookie laddas ner.

Lär dig mer om hur du gör detta  http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

 

Personuppgifter

Vad är personuppgifter?

IF PP frågar efter personliga data när du

  1. Anmäler dig till något evenemang via hemsidan eller när du fyller i ett kontaktformulär på vår hemsida och på våra sociala medier. Informationen inkluderar namn, e-postadress, telefonnummer etc.

Vad använder vi personuppgifter till?

Uppgifterna används för att skapa och upprätthålla kontakt med våra föreningsmedlemmar. Informationen vi samlar in kommer inte att delges tredje part.

Om du har samtyckt till att erhålla direktmarknadsföring, nyheter och erbjudanden etc. kan vi även använda uppgifterna för att anpassa marknadsföring som du får via telefon, brev eller e-post.

 

Skydd av personuppgifter

I enlighet med Privacy Act (GDPR) kommer personuppgifter att hanteras konfidentiellt.

Ändringar i hantering av data

Internet utvecklas snabbt. Vi kan därmed behöva uppdatera våra rutiner och processer för hantering av personuppgifter. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och utöka dessa riktlinjer för personuppgifter. Om det sker, uppdaterar vi datumet på sidans slut. I händelse av substantiella förändringar informerar vi dig om detta, genom en väl synlig notis på vår hemsida.

Kontakta oss

Om du vill ta del av den information IF Pucken har sparat om dig, vänligen kontakta oss (kontaktuppgifter nedan). Om vi har registrerat felaktiga data, eller om du har andra invändningar, kan du använda samma kontaktuppgifter. Du har möjlighet att få full insikt i den information som finns registrerad om dig och du kan invända mot registreringen under de förutsättningar som stipuleras i Privacy Act, GDPR.

 Länk till kontaktuppgifter